REGGEATON 14år+ 2-4

Kurs id : U25511630
STUDIO 1
Fredag kl.16:30 - 17:30
Pedagog: EN: ELINE NÆSS

Beskrivelse

Plan og tiltak for smittevern på SPOTLIGHT- dansestudio,

Redusert åpning av danseskolen:
Ordinært har Spotlight fire studioer i drift daglig på to fasiliteter fra kl. 15.00-21.00.
Fra 18.05.20 ønsker vi å starte opp med redusert danseundervisning på begge fasiliteter i kun tre av studioene for å unngå at det er for mange elever tilstede på Spotlight samtidig.
Vi mener at vi med dette kan oppfylle kravene til å drive trygg og sikker undervisning hvor vi klarer å følge alle smitteverntiltakene. Ved hjelp av egen smittevernvakt vil vi også ha kontroll på at smitteverntiltakene blir overholdt, ikke bare i studioene der instruktørene har kontroll, men også i gangene og resepsjonsområdet. Vi ønsker kun å åpne de store studioene våre der vi har god kapasitet til å holde avstand med tanke på smittevern

Avstand:
Vi tenker at det bør være 1,5-2 meters avstand mellom elevene i dansestudioene siden det er bevegelse i dans, selv om kravet til avstand er 1 meter. Det er i henhold til gjeldende smittevernregler ikke aktuelt å undervise i dans som innebærer nærkontakt. Vi har målt opp studioene, og vi kan med 1,5-2 meters avstand mellom elevene ha maks 20 elever + en lærer i studio 1 (100m2) og maks 12 elever + en lærer i studio 2 (80m2) på hoved fasilitetene i dronningensgate 6. På lokalene i Ringveien 6 (Breidablikk grendehus) Kan vi maks ha 15 elever + 1 lærer i studioet på grendehuset (120m2). Vi ønsker å ha en grense på færre elever på grendehuset da luftsirkulasjonen i byen er bedre enn her.  Danseundervisningen vil starte med 30 minutters mellomrom i studioene slik at elevene ikke kommer/går samtidig.
Vi kommer til og markere ruter de kan oppholde seg i på gulvet slik at det vil være lettere for de yngre og forholde seg til avstand

Luft:
Vi har et stort ventilasjonsanlegg på SPOTLIGHT sine fasiliteter i byen som sirkulerer og bytter ut luften. Nå deler studio 1 & 2 samme luftanlegg som resten av bygget, men vi har også tilgang til å åpne vinduene i studio 2. Luften på grendehuset er noe dårligere ventilert, men vi kommer til å gjøre tiltak der også og danse med åpen dør ut for å hele tiden ha tilgang til frisk luft samt lufte studio godt mellom hver gruppe. Vi kommer til å ha 30 minutters opphold mellom timene i studioene for å sørge for fullstendig fornying av luften i alle rom.

Renhold:
Hele SPOTLIGHT og begge fasiliteter blir vasket hver dag. I tillegg vil vi desinfisere alle kontaktflater (håndtak, barrer, lyd- og musikkutstyr osv.) samt toaletter og håndvasker, mellom hver undervisningstime. Dette vil også smittevernvakten ta seg av.

Garderober, dusjer og toalett:
Vi stenger av garderobene slik at elevene må komme ferdig skiftet og gå rett inn til timene. Foreldre/foresatte skal ikke inn på SPOTLIGHT hvis det ikke er helt nødvendig, for eksempel for å følge barn med spesielle behov. Avlevering og henting av elever vil foregå utenfor SPOTLIGHT sine lokaler. Vannkraner for å fylle vann vil være stengt, og elever tar med sin egen drikkeflaske. Vi vil sende e-post i forkant av timene hvor vi oppfordrer til at elevene prøver å unngå å bruke toalettene på SPOTLIGHT. Dusjene i garderobene bli helt stengt.
Vi låser alle garderober så det heller ikke er mulig å benytte dem. Vi har mulighet til å låse av det meste av fellesarealer.

Hvem kan være på SPOTLIGHT?:
Vi sender ut e-post i forkant om hvem som kan komme på SPOTLIGHT. Ved spesielle behov som gjør at eleven må ha med en foresatt ber vi dem sende skriftlig beskjed til daglig leder i forkant, men ser heller ikke at dette skal være et behov for noen av våres elever. Vi kommer til å prioritere klassene for barn og ungdom, da det er disse som har mest savn til dans og trenger å bevege seg igjen.

Avlevering og henting av elever:
I utgangspunktet ønsker vi å tilby alle elever muligheten til å danse en gang i uken, en time. Når de kommer og skal danse i studio 1 lager de en rekke med en meters avstand utenfor inngangen dronningens gate og loses inn av instruktør/smittevernvakt. Alle skal da rett til håndvask før de får komme i studio. Alle som skal danse i studio 2, vil møte opp i rekke utenfor i kvartal 19 med en meters avstand og losses inn ved inngangen i kvartal 19, rett til håndvask så i studio. Når de forlater oss skal de vaske hendene og så ut samme inngang de kom inn. Dette vil heller ikke skje samtidig da det ene studioet starter hel hver time og det andre studioet staret halv hver time. Så elevene vil heller ikke møte hverandre.
Ved grendehuset møtes gruppen på parkeringsplassen i en rekke med en meters avstand og så loses de inn av instruktør, rett til handvask så inn for å danse. De vasker igjen hender før de forlater oss og møter heller ikke neste gruppe da det er satt av 30 minutter mellom hver gruppe for å lufte studioet og unngå møter i fellesarealene. Foreldre får dessverre ikke lov til å være med inn.

Informasjon til foresatte og elever i forkant:
Vi vil sende ut et skriv til alle foresatte med de nye rutinene, og hvordan dette skal gjennomføres. Det vil her bli presisert at barn, ungdom og voksne som har symptomer som kan skyldes Coronavirus ikke skal møte til timer. Ved ankomst på Spotlight skal alle elever vaske hender med vann og såpe, alternativt benytte seg av håndsprit. Vi ønsker også informasjon om noen elever som har allergier, så dette kommer vi til å oppfordre foresatte om å gi beskjed om. Foreldre får kun følge barnet til inngangen, men får ikke være med inn.
En smittevernsvakt eller assistent vil være tilgjeglig om et yngre barn må følges ut til foresatte.

Påmelding og register:
Vi lager en timeplan hvor elevene melder seg på timen gjennom vårt elevregister. Da har vi fullstendig oversikt over hvem og hvor mange som er tilstede på timen. Vi setter begrensninger i programmet slik at det ikke er mulig for flere å melde seg på en time enn det det er kapasitet til. Når timen starter har vi en liste med navn på elevene som er meldt på timen. Om det dukker opp elever som ikke er påmeldt vil de bli sendt hjem. Vi registrerer oppmøte slik at vi har fullstendig kontroll på hvem som har vært med på timene slik at skulle det oppstå en smitteverns

Instruktørene:
Instruktørene vil få beskjed om å prøve etter beste evne og unngå bevegelser som har kontakt med ansiktet. De vil få beskjed om alle tiltak, samt få opplæring i nødvendig praksis.
Vi kommer til å ha full gjennomgang av håndtering av situasjoner med mulig smitte og hvordan de skal agere. Samt føre logg over hendelser eller observasjoner vi burde registrere med mistanke om smitte. Vi jobber med mange positive mennesker som lengter etter å komme i gang og alle er innstilt på at danse hverdagen vil bli mye annerledes enn hva den var. De vil også få beskjed om å rapportere mulig smitte, og holde seg hjemme ved minste tegn til symptomer. Vi vil også oppfordre til å be de koreografere mest dans på stedet slik at vi unngår fare for at elever beveger seg opp i hverandre, da dette skal unngås i høyeste grad.

Utstyr:
Vi bruker sjeldent utstyr, men det hender at balletten har noen rekvisitter når de danser. Disse skal navnes og oppbevares trygt i fellesarealene så alle bruker sin «egen» gjenstand og disse vil også bli vasket etter bruk av smittevernvakten.


Vår kursplan